Režim návštěv od 8.4.2021

 • osoby návštěvy doloží doklad o absolvování PCR nebo antigenního testu na SARS CoV-2 s negativním výsledkem ne starší 48 hodin nebo certifikát MZČR o absolvování očkování proti covid-19 s aplikací 2. dávky min. 14 dnů přede dnem návštěvy nebo doklad, že v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění covid-19. Informace o možnosti testování naleznete na stránkách www.kr-karlovarsky.cz, případně tel. 950 380 380. Naše zařízení testování neprovádí. Antigenní test bude uznám pouze v případě provedení zdravotnickým zařízením, nebudou uznány tzv. testy pro samotestování (např. ve firmách).

 • bez splnění předchozích podmínek je možné realizovat návštěvu v místnosti pro „bezpečné návštěvy“, kde je klient od návštěvy oddělen sklem,

 • návštěvy jsou možné v době od 10.00 do 16.30 (v 16.30 musí návštěva opustit budovu), návštěvy jsou možné u klientů v úterý, čtvrtek a sobotu, v místnosti pro „bezpečné návštěvy“ v pátek a v neděli.

 • návštěvu je nutné vždy předem telefonicky domluvit na telefonním čísle 354 415 119 a to v době od 10.00 do 15.00,

 • na návštěvu mohou zároveň přijít max. dvě osoby,

 • každé navštěvující osobě bude změřena tělesná teplota, v případě teploty nad 37,0 °C nebude návštěva umožněna,

 • každá návštěva je povinna si při příchodu i odchodu dezinfikovat ruce,

 • návštěvy jsou povinny po celou dobu návštěvy používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a to i na jednolůžkových pokojích,

 • návštěvy nesmí po dobu návštěvy v budově konzumovat žádné potraviny,

 • klient může mít pouze jednu návštěvu denně,

 • pokud to zdravotní stav klienta a počasí dovoluje, může probíhat návštěva ve venkovním prostředí, na zahradě nebo terase,

 • návštěvy jsou povinny dodržovat odstup 2 m od ostatních osob,

 • není povoleno opouštět s klientem areál zařízení,

 • návštěva na pokoji klienta by měla trvat max. 30 minut,

 • na vícelůžkovém pokoji může být návštěva pouze u jednoho klienta, na pokoj návštěvu doprovodí pracovník zařízení,

 • návštěvám není povoleno pohybovat se bez doprovodu po budově, vyhledávat lékaře nebo jiné pracovníky, informace budou poskytnuty po dohodě telefonicky.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.