O společnosti

V roce 2007 vyhlásil Karlovarský kraj jako vlastník nemovitosti léčebny dlouhodobě nemocných v Chebu, Na Vyhlídce 20 výběrové řízení na prodej areálu léčebny. Ve výběrovém řízení uspěl ing. Milan Mikuš, jehož nabídku vyhodnotila rada Karlovarského kraje jako nejvýhodnější. Léčebnu dlouhodobě nemocných provozuje společnost AMICA CENTRUM s.r.o., jejímž vlastníkem je v současné době Ing. Milan Mikuš. Společnost AMICA CENTRUM s.r.o. získala 9. 6. 2008 registraci k provozování zdravotnického zařízení následné lůžkové ošetřovatelské péče a byla také zapsána do registru zařízení poskytujících sociální služby. Od 1. 11. 2013 provozuje společnost AMICA CENTRUM s.r.o. na stejné adrese také domov pro seniory.

Místo provozování

Budova léčebny dlouhodobě nemocných a domova pro seniory je situována v klidné části Chebu nedaleko centra města s dobrou dopravní obslužností na adrese Na Vyhlídce 20, 35002 Cheb.

První nadzemní podlaží čtyřpodlažní budovy slouží jako technické zázemí, další dvě nadzemní podlaží slouží jako lůžková oddělení, poslední patro budovy je vyhrazeno pro domov pro seniory a sociální oddělení. Pokoje pacientů jsou situovány v křídlech budovy a přirozeně vytvářejí jednotlivé lůžkové stanice. Kapacita LDN je 120 lůžek a kapacita domova pro seniory je 34 lůžek, všechna splňují veškeré zákonné požadavky. Většina pokojů je dvoulůžkových, několik pokojů je jednolůžkových, třílůžkových, čtyřlůžkových. Na každé lůžkové stanici je sesterna, koupelna, toalety, čistící místnost a kuchyňka. K dispozici jsou také místnosti pro společenské akce, návštěvy, socioterapii, ergoterapii. Součástí areálu je také kantýna a park s možností vycházek.

Personální obsazení

Společnost AMICA CENTRUM s.r.o. má zajištěné personální obsazení dle podmínek stanovených platnou legislativou.

Pro zajištění dostatečného počtu personálu s požadovanou kvalifikací má společnost AMICA CENTRUM s.r.o. vytvořen rozvojový personální plán, který stanovuje postupy příjmů nových zaměstnanců, motivaci a další vzdělávání zaměstnanců. Spolupracujeme se střední zdravotnickou školou v Chebu.  Poskytuje odbornou praxi pro studenty oborů sociální práce a masér.

Léčebna je vybavena moderním vybavením potřebným k poskytování lůžkové ošetřovatelské péče. Veškeré vybavení bylo zcela nově pořízeno před zahájením činnosti léčebny.

Věcné vybavení, realizované a plánované investice

Léčebna je vybavena moderním vybavením potřebným k poskytování lůžkové ošetřovatelské péče. Veškeré vybavení bylo zcela nově pořízeno před zahájením činnosti léčebny.

Pacienti pobývají v léčebně dlouhodobě nemocných velmi dlouhou dobu, a proto je prioritou naší společnosti zajistit pro ně důstojné podmínky pro pobyt v naší léčebně. To znamenalo v první fázi vymalování všech pokojů, vybavení moderními polohovatelnými a výškově stavitelnými lůžky a novým nábytkem, vybavení novou zdravotnickou technikou a vybavením pro manipulaci a provádění hygieny pro nepohyblivé pacienty. Pomocné provozy byly vybaveny novým technologickým zařízením.

Vzhledem ke stavu stávajících objektů a jejich okolí se zpracovává projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci areálu. Součástí rekonstrukce bude například výměna výtahu, oken, oprava fasády a další parkové úpravy (vybudování letního pavilonu pro pacienty).

Závěr

AMICA CENTRUM s.r.o. je mladou společností, která však disponuje týmem zkušených zdravotnických pracovníků se zkušenostmi s poskytováním potřebné lůžkové zdravotnické i sociální péče. Potřebná péče je poskytována v moderním prostředí, které odpovídá potřebám pacientů. Během krátké doby poskytování zdravotnické péče realizovala společnost AMICA CENTRUM s r.o. v léčebně dlouhodobě nemocných v Chebu investice a změny, které umožnily nastavit vysokou úroveň poskytování služeb a poskytly našim klientům možnost setkání se svými příbuznými a jinými návštěvami v klidném a příjemném prostředí.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.