Léčebna poskytuje kvalitní a bezpečnou péči

Léčebna AMICA CENTRUM s.r.o. je držitelem prestižního Certifikátu kvality a bezpečí. V listopadu 2016 proběhlo v AMICA CENTRUM s.r.o. externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Externí hodnocení kvality a bezpečí provedla v léčebně Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví. Léčebna prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky. Certifikát kvality a bezpečí léčebna opakovaně získala i v letech 2019 a 2023.


Poskytované služby, provozní a ordinační doba

Společnost AMICA CENTRUM s.r.o. poskytuje svým klientům dlouhodobou lůžkovou ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Kvalifikovaný zdravotnický personál poskytuje ošetřovatelskou péči, plní předepsané léčebné a diagnostické ordinace lékaře, sleduje fyziologické funkce a projevy nemocných. Provádí komplexní hygienickou péči, dále diagnostické odběry a orientační vyšetření, rehabilitační výkony, zajišťuje dietní systém. Ošetřovatelská zdravotní péče je poskytována nepřetržitě. Léčebna neposkytuje žádnou ambulantní péči.

O pacienty pečují lékaři, všeobecné a praktické sestry, ošetřovatelky, sanitáři, rehabilitační pracovníci a nutriční terapeutka.

Případné akutní stavy jsou řešeny ve spolupráci s Územní zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje a vyššími pracovišti akutní péče (především Karlovarskou krajskou nemocnicí).


Podmínky pro přijetí na lůžko dlouhodobé péče

V léčebně je poskytována péče pacientům, kteří mají stanovenou základní diagnózu, došlo ke stabilizaci jejich zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo zvládnutí náhlého zhoršení chronické nemoci, a jejich zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí léčebné rehabilitační péče. Dále je poskytována zdravotní péče pacientům, jejichž zdravotní stav nelze již léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje. Podmínkou pro přijetí je doporučení lékaře. Veškeré příjmy pacientů jsou plánované a je nutné je předem domluvit s vrchní sestrou tohoto zdravotnického zařízení paní Filípkovou.


Úhrada za služby nehrazené ze zdravotního pojištění

Vzhledem k tomu, že naše zařízení poskytuje i služby, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pacient připlácí na náklady s nimi spojené od 1.2.2024 takto:

   Pokoj Kč/den
   Jednolůžkový 700
   Dvoulůžkový 320
   Třílůžkový 290
   Čtyřlůžkový 250


Služby zahrnují: nadstandardní vybavení pokoje televizí, ledničkou, bezdrátové připojení k internetu, osobní hygienické pomůcky, výběr stravy z jídelníčku, pomoc při vyřizování osobních záležitostí (přebírání a doručování pošty, pomoc při jednání s úřady, správa peněžních záležitostí dle pokynů pacienta, apod.), drobné nákupy, vystavení potvrzení, lékařské zprávy v osobním zájmu pacienta.

   Lékařská zpráva v osobním zájmu klienta
   (např. k žádosti do domova pro seniory, pro komerční pojišťovny nebo podobné účely)   
   400,- Kč
   Kopie zdravotnické dokumentace    4 Kč/strana  
   Potvrzení o hospitalizaci    zdarma


Smluvní partneři

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna 
205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna
ZP Škoda 209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR 


Seznam zdravotních služeb, u kterých je vyžadován informovaný souhlas písemnou formou

V léčebně je požadován písemnou formou pouze souhlas s hospitalizací. V případě, že souhlas s hospitalizací klient nebo jeho zákonný zástupce nepodepíše, nebo nevyjádří souhlas jiným způsobem, informujeme o hospitalizaci bez souhlasu do 24 hodin Okresní soud v Chebu. Léčebna neposkytuje žádné operační nebo invazivní zdravotní výkony. V případě odmítnutí navrženého postupu léčby je klient informován o možných důsledcích svého rozhodnutí a podepisuje „Záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb (revers)“.


Důležité informace

Na pokojích není možné zajistit bezpečné uložení cenných předmětů, prosíme proto pacienty, aby u sebe nenechávali žádné cenné předměty ani žádnou větší finanční hotovost. Cenné předměty a finanční prostředky uložíme do trezoru. Při příjmu jsou sepsány všechny věci, které si pacient ponechá a které mu uschováme. Pokud během hospitalizace přinášíte, případně odnášíte, jakékoliv věci, které by mohly být předmětem ztráty, prosíme Vás o nahlášení přítomnému personálu.

Důchody a jiné peněžní částky nemůže Česká pošta doručovat jednotlivým pacientům na pokoje. Peníze přebírá sociální pracovnice léčebny, která vede pacientům kartu přijatých a vydaných peněz. Prostředky jsou na požádání v úřední hodiny vydány pacientům nebo příbuzným. Má-li převzít peněžní obnos příbuzný pacienta, musí být k tomu zmocněn plnou mocí od pacienta.

Návštěvy jsou povoleny denně od 10.00 do 18.00 hod. Prosíme návštěvy o trpělivost, pokud se na pokojích provádějí vizity lékařů, toalety, úklid nebo jiná činnost zdravotnických pracovníků.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting