Rehabilitace

Rehabilitace je nejčastěji indikována u nemocných s těmito diagnózami:

  • cévní mozkové příhody
  • parézy periferních nervů po úrazech
  • onemocnění pohybového aparátu (např. osteoartróza)
  • stavy po traumatech (např. zlomeniny krčku stehenní kosti, krčku pažní kosti, zlomeniny kotníků, úrazy pánve)

Takto nemocný pacient je často po dlouhodobém pobytu na lůžku pohybově omezený nebo nemůže chodit. Rehabilitace umožní návrat nemocného do původního prostředí, ke stereotypům na které byl v minulosti zvyklý a snaží se o obnovení zdravotního stavu nemocného pokud možno co nejblíže stavu před úrazem, před vypuknutím choroby. Pacienty k rehabilitaci indikuje lékař při příjmu nebo v průběhu hospitalizace.

V naší léčebně pracuje na každém lůžkovém oddělení fyzioterapeut, který při příjmu pacienta zhodnotí jeho zdravotní stav formou kineziologického rozboru. Posoudí co je potřeba procvičit, jaké funkce je třeba obnovit, a které metody k tomuto využije. Ne každý pacient je k rehabilitaci indikován, neboť jsou stavy které nelze zvrátit ani sebelepší rehabilitací. Necitlivou rehabilitací bychom pacientovi mohli naopak přitížit. Takový pacient však není ponechán nemoci napospas, ale je mu poskytnuta odpovídající ošetřovatelská péče (podání léků, výživa, pitný režim, polohování, ošetření ran apod.). Ke cvičení je vedeno vysoké procento našich klientů, protože přínos pravidelné tělesné aktivity je pak zřejmý i u pacientů, u kterých se neočekává výrazné zlepšení soběstačnosti nebo schopnosti chůze. U těchto trvale ležících pacientů pak klesá riziko vzniku dekubitů, dochází u nich k lepšímu vyprazdňování, mají větší chuť k jídlu, celkově se lepší i jejich psychické rozpoložení a v neposlední řadě dochází k usnadnění ošetřovatelské péče.

Je také nutno připomenout, že ne každý pacient je ochotný při rehabilitaci spolupracovat nebo není schopen spolupracovat (např. pacienti nevnímající pokyny fyzioterapeutů, pacienti postižení silnou demencí). Nikdo však není k rehabilitaci nucen a je poučen o možných rizicích s tímto spojených.

Rehabilitace se v naší léčebně zaměřuje především na léčebnou tělesnou výchovu, fyzikální terapii, cvičení na přístrojích, masáže. Rehabilitace probíhá s pacienty jednak individuálně (zpravidla přímo na pokoji), ale i skupinově v tělocvičně. Ke cvičení využíváme množství rehabilitačních pomůcek. Například gymnastické míče jsou používány pro posilování svalů, zlepšování pohyblivosti, rovnováhy, správného držení těla v sedu, a takto jsou i využívány při terapii bolestí zad a při kondičním cvičení. Při léčebném využití jsou oblíbenou pomůckou při protahování svalů a pro nácvik koordinace. Dále využíváme např. Thera-band pásy, balanční pomůcky, polohovací a didaktické pomůcky. Oblíbené u pacientů je především cvičení na přístroji zvaném motomed, který se do jisté míry podobá rotopedu, ale má několik podstatných vylepšení, např. ovládání jedním tlačítkem, motor s uvolňovacím pohonem ke snížení svalového napětí, rozpoznání křečí s ochranou pohybu a program na uvolňování křečí s automatickou změnou směru otáčení. K fyzikální terapii používáme kombinovaný přístroj firmy BTL, který zahrnuje magnetoterapii, ultrazvuk a elektroterapii. Ačkoliv jsou tyto metody fyzikální terapie relativně mladé, přináší dobré výsledky a jsou ideálním doplňkem jiných léčebných postupů. Fyzikální terapie má výrazný vliv na snížení bolesti, má protizánětlivé účinky a urychluje proces hojení. K urychlení léčby kožních defektů máme k dispozici fototerapeutické přístroje s monochromatickým polarizovaným světlem. Jako doplněk všech procedur je využívána termoterapie, která je díky svému působení u pacientů velmi oblíbená.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.