Vzhledem k epidemiologické situaci v zařízení jsou návštěvy od 28.12.2020 ZAKÁZÁNY

Návštěvní řád domova pro seniory od 9.12.2020 do 27.12.2020

Vzhledem ke zvýšenému riziku nákazy covid-19 jsou nutná speciální opatření k zajištění bezpečí klientů, zaměstnanců i návštěv. Návštěvní řád domova pro seniory je platný od 9.12.2020 do odvolání. Zásady pro návštěvy v domově pro seniory upravuje Usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264.

 • návštěvy jsou možné pouze ve středu, sobotu a neděli vždy od 13.00 do 16.30 hod.

 • na návštěvu mohou přijít pouze osoby, které nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy podstoupily RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, případně osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad,

 • TESTY NEPROVÁDÍ NAŠE ZAŘÍZENÍ,

 • návštěvy jsou povinny po celou dobu návštěvy používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, v případě porušení bude návštěva ukončena a další nebude umožněna,

 • návštěvy nesmí po dobu návštěvy v budově konzumovat žádné potraviny,

 • na návštěvu mohou zároveň přijít max. dvě osoby,

 • návštěvu je vhodné předem telefonicky domluvit na telefonním čísle 354 415 119 a to pouze v době návštěv, v jiném čase není na telefonním čísle žádný pracovník,

 • každé navštěvující osobě bude změřena tělesná teplota, v případě teploty nad 37,0 °C nebude návštěva umožněna,

 • každá návštěva je registrována, budou zaznamenány kontaktní údaje každé navštěvující osoby (jméno, příjmení, telefon a adresa pobytu), čas a trvání návštěvy, bez registrace není návštěva povolena,

 • každá návštěva je povinna si při příchodu i odchodu dezinfikovat ruce,

 • každá navštěvující osoba je povinna telefonicky informovat zařízení, že se u ní v době 14 dnů od návštěvy projevily příznaky nemoci covid-19,

 • klient může mít pouze jednu návštěvu denně,

 • návštěvy jsou povinny dodržovat odstup 2 m od ostatních osob,

 • není povoleno opouštět s klientem areál zařízení,

 • návštěva na pokoji klienta by měla trvat max. 60 minut,

 • na vícelůžkovém pokoji může být návštěva pouze u jednoho klienta, na pokoj návštěvu doprovodí pracovník zařízení,

 • návštěvám není povoleno pohybovat se bez doprovodu po budově.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.