Návštěvní řád AMICA CENTRUM s.r.o. od 25.5.2020

Vzhledem ke zvýšenému riziku nákazy covid-19 jsou nutná speciální opatření k zajištění bezpečí klientů, zaměstnanců i návštěv. Návštěvní řád je platný od 25.5.2020 do odvolání a platí pro dlouhodobou lůžkovou péči i pobytové sociální služby.

Platí následující zásady:

 • návštěvy jsou možné v době od 10.00 do 16.30 (v 16.30 musí návštěva opustit budovu),

 • návštěvu je nutné vždy předem telefonicky domluvit na telefonním čísle 354 415 119 a to v době od 10.00 do 16.30,

 • na návštěvu mohou zároveň přijít max. dvě osoby,

 • každá navštěvující osoba musí zodpovědět dotazník na symptomy koronavirové nákazy, v případě existence příznaků nemoci nebude návštěva umožněna, dotazník je k dispozici na stránkách zde, je vhodné vyplnit dotazník před vlastní návštěvou,

 • každé navštěvující osobě bude změřena tělesná teplota, v případě teploty nad 37,0 °C nebude návštěva umožněna,

 • každá návštěva je registrována, budou zaznamenány kontaktní údaje každé navštěvující osoby (jméno, příjmení, telefon nebo adresa pobytu), čas a trvání návštěvy, bez registrace není návštěva povolena,

 • každá návštěva je povinna si při příchodu i odchodu dezinfikovat ruce,

 • každá navštěvující osoba je povinna telefonicky informovat zařízení, že se u ní v době 14 dnů od návštěvy projevily příznaky nemoci covid-19,

 • návštěvy jsou povinny po celou dobu návštěvy používat roušku, a to i na jednolůžkových pokojích, návštěvy nesmí po dobu návštěvy v budově konzumovat žádné potraviny,

 • po dobu návštěvy používají roušky i klienti,

 • klient může mít pouze jednu návštěvu denně,

 • pokud to zdravotní stav klienta a počasí dovoluje, probíhají návštěvy ve venkovním prostředí, na zahradě nebo terase,

 • návštěvy jsou povinny dodržovat odstup 2 m od ostatních osob,

 • není povoleno opouštět s klientem areál zařízení,

 • návštěva na pokoji klienta by měla trvat max. 30 minut (omezení neplatí ve venkovním prostředí),

 • na vícelůžkovém pokoji může být návštěva pouze u jednoho klienta, na pokoj návštěvu doprovodí pracovník zařízení,

 • návštěvám není povoleno pohybovat se bez doprovodu po budově, vyhledávat lékaře nebo jiné pracovníky, informace budou poskytnuty po dohodě telefonicky.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.