Režim návštěv od 23.2.2022

 • osoby návštěvy doloží doklad o absolvování PCR testu ne starší než 72 hodin nebo antigenního testu provedeného zdravotnickým pracovníkem na SARS CoV-2 s negativním výsledkem ne starší 24 hodin, případně certifikát o ukončeném očkování, kde od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a zároveň u osob starších 18 let nejvýše 270 dní nebo byla aplikována posilující dávka, případně doklad, že v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění covid-19, naše zařízení testování neprovádí,

 • bez splnění předchozích podmínek je možné realizovat návštěvu v místnosti pro „bezpečné návštěvy“, kde je klient od návštěvy oddělen sklem, podmínky pro bezpečné návštěvy naleznete zde.

 • návštěvy jsou možné v době od 10.00 do 16.30 (v 16.30 musí návštěva opustit budovu), u klientů na pokoji ve středu, pátek, sobotu, neděli a v místnosti pro „bezpečné návštěvy“ v úterý a ve čtvrtek,

 • návštěvu je potřeba předem telefonicky domluvit na telefonním čísle 354 415 119 a to v době od 10.00 do 15.00 (mimo pondělí),

 • na návštěvu mohou zároveň přijít max. dvě osoby,

 • každé navštěvující osobě bude změřena tělesná teplota, v případě teploty nad 37,0 °C nebude návštěva umožněna,

 • každá návštěva je povinna si při příchodu dezinfikovat ruce,

 • návštěvy jsou povinny po celou dobu návštěvy používat respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a to i na jednolůžkových pokojích,

 • návštěvy nesmí po dobu návštěvy v budově konzumovat žádné potraviny,

 • klient může mít pouze jednu návštěvu denně,

 • návštěvy jsou povinny dodržovat odstup 2 m od ostatních osob,
 • není povoleno opouštět s klientem areál zařízení,

 • návštěva na pokoji klienta by měla trvat max. 30 minut,

 • na vícelůžkovém pokoji může být návštěva pouze u jednoho klienta, na pokoj návštěvu doprovodí pracovník zařízení,

 • návštěvám není povoleno pohybovat se bez doprovodu po budově, vyhledávat lékaře nebo jiné pracovníky, informace budou poskytnuty po dohodě telefonicky.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.