AMICA CENTRUM podporuje projekt SENIORSKÁ OBÁLKA

Seniorská obálka je projekt, který vznikl v Jihomoravském kraji a v případě potřeby usnadňuje složkám integrovaného záchranného systému pomoc chronicky nemocným lidem vyššího věku, u kterých dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu. Jedná se o kartu, která obsahuje základní údaje o zdravotním stavu seniora a užívaných lécích, včetně kontaktů na rodinné příslušníky a praktického lékaře.

Podnětem pro vznik Seniorských obálek byly velmi časté výjezdy záchranářů k seniorům. Takto shromážděné informace na jednom místě – Seniorská obálka – mohou znamenat úsporu času v minutách, což následně může vést k záchraně života. Pomocí Seniorské obálky záchranáři získají kontakt i na osoby blízké, které mohou následně informovat o zdravotním stavu seniora.

Lékaři naší léčebny vyplní I.C.E. kartu každému pacientovi při propuštění z léčebny.

ICE označení je mezinárodní zkratka a znamená "použít v případě nouze" (z anglických slov In Case of Emergency). I.C.E. karta pomáhá v situacích, kdy se dostanete do tísně, ohrožení zdraví nebo života.

Další podrobnosti nejdete zde.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.