Léčebna AMICA CENTRUM s.r.o. u příležitosti Světového dne STOP dekubitům ve spolupráci s Českou asociací sester - region Karlovy Vary pořádá odborný seminář.

Datum a místo konání:

AMICA CENTRUM, v Chebu, Na Vyhlídce 20 dne 21. listopadu 2016 od 13.00 do 15.30 hod.

Odborný seminář pro NLZP je zařazen do kreditního systému kontinuálního vzdělávání dle zákona 96/2004 Sb. vyhl. 321/2008 je ohodnocen 1 kreditním bodem pro pasivní účast, aktivní účast 4 kreditními body.


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.