Vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci je od 15.11.2021 vyhlášen zákaz návštěv na lůžkových odděleních

Návštěvy budou nadále umožněny pouze v režimu "bezpečných návštěv" 

Bezpečné návštěvy

Aby bylo možné navštívit vaše blízké v naší léčebně a domově pro seniory i v době velmi špatné epidemické situace, zřídili jsme místnost pro „bezpečné návštěvy“. Klienti jsou od návštěvy odděleni sklem. To sice neumožňuje osobní kontakt, ale je to bezpečné z hlediska nákazy koronavirem.

Návštěvy jsou možná denně mimo pondělí od 10.00 do 16.30. Návštěvu je nutné předem objednat na tel. 354 415 117 v době návštěv.  Vzhledem k omezenému množství termínů je možná jedna návštěva u klienta týdně (další jen v případě, že by nebyly vyčerpané všechny termíny). Jednotlivé termíny návštěv jsou stanoveny po 30 min. od 10.00 do 16.30. Doporučujeme domluvit se v rodině na jedné společné návštěvě. Vzhledem k tomu, že je nutné dopravit klienta do návštěvní místnosti, jsou návštěvy možné pouze u klientů, kteří jsou minimálně schopni transportu na invalidním vozíku. Vzhledem k omezeným možnostem personálu, jsou možné návštěvy u imobilních klientů schopných převozu na vozíku pouze v pracovní dny od 10.00 do 14.00. U klientů zcela upoutaných na lůžko můžete zkusit videohovory.

Přístup do návštěvní místnosti je malým vchodem ve středu budovy ze strany parkoviště. Domluvený čas návštěvy je nutné přesně dodržet! Dodržujte všechna hygienická opatření. Při vstupu použijte dezinfekci rukou. Pokud nesdílejí všichni členové návštěvy společnou domácnost, je nutné použít vhodný respirátor.

Návštěvy s negativním PCR testem od 13.1.2022 již není možná návštěva na lůžkovém oddělení

Návštěva bude umožněna osobám s negativním PCR testem ne starším než 72 hodin. Test je vyžadován i u osob očkovaných.  Přehled odběrových míst naleznete zde. Antigenní testy nebudou akceptovány. Návštěva nesmí jevit známky onemocnění a po celou dobu návštěvy musí používat respirátor. Návštěvu je potřeba předem domluvit na tel. 354 415 117. Vstup pro návštěvy je pravým vchodem z parkoviště. Vstup je standardně uzamčen. Použijte zvonek. Pracovník recepce zajistí kontrolu dokladu o testu, kontrolu příznaků nemoci, použití respirátoru, dezinfekci rukou a informuje lůžkové oddělení o návštěvě. Je nepřípustné navštěvovat přímo lůžkové oddělení bez kontroly na recepci.

Děkujeme, že respektujete nastavená opatření. Všem přejeme pevné zdraví.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.